Latest News

Me ftesë të Komisionit për Legjislacion, Instituti për Vlerësime dhe Studime Pronësore IVSP pjesëmarrëse në degjimin publik përfaqësuar nga Dritëro Kadolli në të cilën kemi kontribuar për Projektligjin nr.06/L-010 për Noterinë në theks të veqantë Vlerësimin e Pronave në procesin e trashigimis dhe shitëblerjës.IVSP do të jetë pjesë e grupeve punuese për draftimin e Ligjit […]

Gjatë Konferencës Vjeshtore të Asamblese Gjenerale të Tegova-s ( Marselle 26-28 Tetore ) ku IVSP është pranuar me të drejta të plota.

  • 1
  • 2