Latest News

Lëmite për mësim dhe zgjerim të njohurive të vlerësuesive të patundshmerive, dhe jo vetëm, janë të shumta dhe të lidhura me sektorë të ndryshëm të ekonomisë si bujqësia,industria, mjedisi, rrugët, infrastruktura, energjitika, sektori minerar, etj, të gjitha këto të lidhura me njeriun dhe kushtet e jetesës.Të investosh në dije është investimi më i mirë që […]

Instituti për Studime dhe Vlerësime Pronësore ka organizuar një trajnim me dy module: 1. vlerësimin e tokës bujqësore dhe 2. vlerësimin e fermave bujqësore. Në këtë trajnim do të ligjërojë, anëtari i Asamblesë së Grupit Evropian të Shoqatave të Vlerësuesve (TEGoVA) njëherish edhe nënkryetar i Bordit të Standardeve Evropiane të Vlerësimit, Jeremy Moody, transmeton Klan […]

Instituti per Vleresime dhe Studime Pronesore ne trajnimet qe organizon eshte i fokusuar ne formimin, edukimin dhe zhvillimin e profesionisteve te fushes se vleresimit, specialisteve dhe nenpunesve qe angazhohen me ceshtjet pronesore. Sektori i prones ne Kosovo ka ceshtje te adresuara qe kerkojne vullnet dhe angazhim te te gjithe paleve te interesit shoqerise civile dhe […]

Instituti për Vlerësime dhe Studime Pronësore organizon Trajnim-Workshop për edukimin e vazhdueshëm profesional për vlerësuesit e pasurive të paluajtshme me temë: Kritere të vlerësimit ligjor, teknik & ekonomik të përllogaritjes së vlerës së pronave për qëllime shpronësimi dhe vlerësim! Konkretizuar me rast në praktikë. Ligjëruese: Zj Mirela Behluli, vlerësuese e liçensuar në Shqipëri dhe Kosovë, […]

Me date 20.08.2018 në Sofie (Bullgari) nënshkruam memorandumin e bashkpunimit në mes Institutit për Vlerësime dhe Studime Pronësore dhe Odes së Vlerësueseve Professional CHAMBER OF PROFESSIONAL VALUERS (CPV) Morrem zotime të përbashketa për angazhime për shkëmbimin e eksperiencave trajnimeve të përbashketa në kuadër të ngritjes profesionale. Në emër të IVSP memorandumin e nënshkroi Dritëro Kadolli […]

IVSP më ftesë nga ATRC në bashkëpunim me USAID, mori pjesë në Konferencën ”Zbatimi i angazhimeve institucionale për përmirësimin e të drejtave të grupeve të margjinalizuara”. Të cilën konferencë e përfaqësoj zyrtarja e IVSP-së znj. Jehona Shaqiri.Qëllimi i kësaj konference ishte synimi të angazhojë palët kyqe që punojnë me grupet e margjinalizuara sociale në Kosovë […]

IVSP merr pjesë nē Konferencën ndërkombetare organizuar nga Federata Polake të Vlerësuesve dhe Tegova, përkrahur nga Unioni Europian.Pjesmarresit ne konferencë paten rast të shkëmbejne experienca ndërkombetare. Z. Dritëro Kadolli pat rastin të kete takime të ndara me: Michael MacBrien – Kêshilltar në TEGoVA David Magor – Drejtor Ekzekutiv i Institute of Revenues Rating and Valuation […]

  • 1
  • 2