Në vizite pune në Institute of “Revenues Rating and Valuation “ Londër ku patem rastin te takohemi me zyrtarin per Antarësi dhe Kualifikime Michael Hopkins me te cilin u pajtuam të intesifikojme mardhenjet ne mes të dy Instituteve. IVSP dhe IRRV për EVP si dhe kualifikimet REV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *