Me date 20.08.2018 në Sofie (Bullgari) nënshkruam memorandumin e bashkpunimit në mes Institutit për Vlerësime dhe Studime Pronësore dhe Odes së Vlerësueseve Professional CHAMBER OF PROFESSIONAL VALUERS (CPV) Morrem zotime të përbashketa për angazhime për shkëmbimin e eksperiencave trajnimeve të përbashketa në kuadër të ngritjes profesionale. Në emër të IVSP memorandumin e nënshkroi Dritëro Kadolli REV,IRRV nga CPV Zonja Tzenka Bojilova MRICS REV si dhe Vladimir Ignatov, MSc, REV. Falenderojmë CPV për mikpritje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *