IVSP më ftesë nga ATRC në bashkëpunim me USAID, mori pjesë në Konferencën ”Zbatimi i angazhimeve institucionale për përmirësimin e të drejtave të grupeve të margjinalizuara”. Të cilën konferencë e përfaqësoj zyrtarja e IVSP-së znj. Jehona Shaqiri.
Qëllimi i kësaj konference ishte synimi të angazhojë palët kyqe që punojnë me grupet e margjinalizuara sociale në Kosovë në identifikimin e pabarazive shoqërore e ekonomike, si dhe në avokimin për rezultate e rekomandime të organizatave të shoqërisë civile me institucionet relevante.
Në konferencë moren pjesë zëvendës drejtoresha e Misionit USAID në Kosovë znj. Lisa Magno, zëvendës ministra nga Kosova, institucione dhe organizata të ndryshme në vend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *